Als gevolg van de COVID-19 crisis verloopt het toezicht van de Inspectie iets anders dan men gewend is. Als toezichthouder op de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg op Aruba kan de Inspectie genoodzaakt zijn om af te wijken van het geplande jaarschema en andere prioriteiten te stellen die spoed hebben gedurende de COVID-19 crisis. Belangrijk is wel dat het behandelen van meldingen, klachten, vermoedelijke calamiteiten en het toezicht op de voorraad geneesmiddelen gewoon doorgaan. Echter zullen bepaalde procedures anders verlopen. Bijvoorbeeld, de procedure bij de behandeling van meldingen en klachten zullen voornamelijk telefonisch en digitaal plaatsvinden. Indien een persoonlijke afspraak noodzakelijk is, zal dit alleen op afspraak plaatsvinden. Ook zullen fysieke inspectiebezoeken bijvoorbeeld alleen plaatsvinden indien dit echt nodig is in verband met de patiënten veiligheid.

Het contact met de Inspectie zal voornamelijk telefonisch en digitaal (via email en whatsapp) plaatsvinden. Indien een persoonlijke afspraak noodzakelijk is, zal dit alleen op afspraak plaatsvinden. Er is dus geen inloop meer. Ook zullen fysieke inspectiebezoeken alleen plaatsvinden indien dit echt noodzakelijk is. Hieronder vindt u de aangepaste procedure voor het inleveren van klachten en wat u moet doen indien u een verklaringsformulier nodig heeft voor medicijnen/supplementen die voor persoonlijk gebruik bij de douane (op bijvoorbeeld de luchthaven of postkantoor) zijn aangehouden.

  Hoe verlopen meldingen en klachten rekening houdend met COVID-19?

  Meldingen en klachten vanuit patiënten over de geboden zorg worden zoals gewoonlijk behandeld. De procedure is hierbij wel veranderd. Patiënten kunnen hun klacht op de volgende manieren indienen:

  Telefonisch: Afdeling meldpunt op 5262160
  Via mobiel of whatsapp op 5936373
  Per mail: via meldpunt@iva.aw.

  Let op! Het is nu dus niet meer mogelijk om zonder afspraak persoonlijk langs te komen.

  Op basis van de email of het telefonisch gesprek zal besloten worden of een persoonlijke afspraak noodzakelijk is. In het geval dat een persoonlijke afspraak gemaakt dient te worden, vragen we om 5 minuten voor aanvang te komen. Kom niet te vroeg, om agglomeratie te voorkomen. De klager mag met maximaal 1 ander persoon op afspraak komen. Indien de klager met 1 ander persoon wenst te komen, moet dit van tevoren aan de Inspectie aangegeven worden. Is het niet mogelijk om persoonlijk langs te komen? Dan zal het gesprek via een video call plaatsvinden.

  Klik hier om het klachtenprotocol te downloaden.

  Hoe kan ik een verklaringsformulier voor persoonlijk gebruik bij de Inspectie indienen om mijn medicijnen/supplementen in te voeren?

  Zijn uw medicijnen en/of supplementen door de douane aangehouden bij de luchthaven en/of postkantoor. Dan heeft u toestemming nodig van de Inspectie om deze medicijnen en/of supplementen voor persoonlijk gebruik in te voeren. Voor de COVID-19 crisis, was het nog mogelijk om persoonlijk bij de Inspectie langs te komen met het douane document en om een verklaringsformulier voor persoonlijk gebruik in te vullen. Echter, vanaf de COVID-19 crisis moeten alle verzoeken nu digitaal opgestuurd worden via emailadres ivg@iva.aw. Het antwoord op een verzoek wordt ook digitaal via email naar u toegestuurd.

  Hier kunt het verklaringsformulier voor persoonlijk gebruik in het Papiamento downloaden.

  Ik wil een (voedings)supplement laten importeren voor eigen persoonlijk gebruik. Wat is het proces hierbij?

  Het importeren van (voedings)supplementen c.q. zelfstandigheid voor eigen gebruik is verbonden aan een maximale hoeveelheid en de ingrediënten van de zelfstandigheid. Het maximum aantal (voedings)supplementen dat in een keer geïmporteerd mag worden voor eigen persoonlijk gebruik is voor een periode van 6 maanden.

  Voor het invoeren van (voedings) supplement dient u de volgende  documenten digitaal op te sturen :

  1. Document van de Douane (postkantoor of cargobedrijf)
  2. ID/paspoort/rijbewijs
  3. Een verklaring dat het voor eigen gebruik is
  4. Kopie van de omschrijving van de ingrediënten van het (voeding) supplement

  ​De bovenstaande documenten dienen digitaal per email opgestuurd te worden naar: ivg@iva.aw. Let op: er wordt geen toestemmingsbrief van tevoren afgegeven, omdat er bij de douane eerst gecontroleerd moet worden op de hoeveelheid en de ingrediënten. Het bovenstaande proces moet bij het bestellen telkens opnieuw doorlopen worden.

  Wat is het proces voor het laten importeren van bijvoorbeeld supplementen voor commerciële doeleinden?

  Voor de import van producten zoals supplementen, cosmetica, kruiden geneesmiddelen en alternatieven geneesmiddelen zoals homeopathische geneesmiddelen (ook wel zelfstandigheden genoemd) voor commerciële doeleinden is er een vergunning nodig en moet er ter controle eerst een verzoek tot import ingeleverd worden met een complete lijst van de producten, inclusief monsters. De producten worden vervolgens door de Inspectie gecontroleerd. Indien uw verzoek is goedgekeurd, ontvangt u een brief van de Inspectie als bewijs om de zelfstandigheid te kunnen invoeren en verhandelen.

  De documenten die ingeleverd dienen worden zijn de volgende:

  1. Een uittreksel van de kamer van koophandel inclusief de doelstelling van het bedrijf
  2. Een schriftelijk verzoek naar de Inspecteur Geneesmiddelen, Mevr. Roselynn Angela.
  3. Een exemplaar van elk product samen met het ‘artwork’.

  Het verzoek en het uittreksel van Kamer van koophandel dient u elektronisch op te sturen naar inspectiegeneesmiddelen@iva.aw. Via email wordt er dan een afspraak gemaakt met een medewerker van de Inspectie, afdeling Geneesmiddelen om het exemplaar en het artwork ten kantore van de Inspectie in te leveren. Inloop is dus niet meer mogelijk.