Klachtenbeeld IVA

logo

Snelmenu

Zoeken

Klachtenbeeld IVA

Klachtenbeeld IVA

Het klachtenbeeld van de Inspectie Volksgezondheid Aruba is een jaarlijkse rapportage dat door het Meldpunt IVA wordt opgesteld. Het Meldpunt IVA werd in juni 2017 opgericht met als doel het bieden van een laagdrempelig aanspreekpunt waar cliënten met al hun vragen, meldingen en/of klachten over de kwaliteit van de geboden zorg terecht kunnen. Het Meldpunt informeert en begeleidt cliënten bij een professioneel en efficiënt klachtenafhandelingsproces. De klachtenrapportage geeft een beeld van de typen meldingen en klachten per zorgsector die wij jaarlijks ontvangen. 

Een van de kernwaarden van de Inspectie is transparantie. Door jaarlijks een klachtenrapportage te publiceren met daarin weergegeven hoe de Inspectie Volksgezondheid Aruba met klachten en meldingen omgaat, wil het Meldpunt IVA bijdragen aan deze transparantie.

Een klacht is een indicator om een kwaliteitssysteem te beoordelen. De statistische verwerking en analyse van klachten geven informatie over het klachtenbehandelingsproces en hoe dit tot verbetering binnen de gezondheidszorg kan leiden. De registratie van klachten en meldingen in de zorg via het Meldpunt genereert wat essentieel is voor trendbewaking. Dit vormt de basis voor het kiezen van de toezichtgebieden van de Inspectie voor het komend jaar.

Hier treft u het klachtenbeeld 2018. Het klachtenbeeld begint in 2018, aangezien dit het eerste jaar was dat het Meldpunt IVA informatie over het hele kalenderjaar had kunnen verzamelen. 

Contact us

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08:00-12:00 en 13:00-16:30

Adres:
Schotlandstraat 45
Oranjestad
Aruba

T: (+297)5262160
F: (+297)5882412
E: info@iva.aw