Inhoud

De door deze website verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Inspectie Volksgezondheid Aruba (hierna: de Inspectie) kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De Inspectie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Eveneens aanvaardt de Arubaanse overheid geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.