Incidentenprocedure voor Zorgaanbieders

Een melding over een incident door een zorgaanbieder, waarbij een of meerdere zorgaanbieders zijn betrokken, is een belangrijk signaal voor de Inspectie ter verbetering van de geboden zorg in de keten. De Inspectie kan een onderzoek (laten) verrichten conform artikel 18 van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg.

De Inspectie beschouwt een incidentmelding altijd als een kans om de geleverde zorg te verbeteren. Het is dan ook de bedoeling van de Inspectie dat de zorgaanbieders gezamenlijk het incident analyseren, ter bevordering van de kwaliteit van de zorg. De ervaring leert dat al door met elkaar hierover te communiceren en te ‘brainstormen’, vaak ook beter hierna samengewerkt wordt op basis van nieuwe afspraken en afstemmingen, ten gunste van de kwaliteit van de zorgverlening voor de(zelfde) patiënt. Om deze reden moedigt de Inspectie alle zorgaanbieders aan, om in eerste instantie zelf in gesprek te gaan met de zorgaanbieder(s) die betrokken is (zijn) bij het incident. Komt u daar niet uit, of ziet u de voordelen binnen het zorgsysteem of zorgketen door de Inspectie erbij te betrekken, dan kunt u gebruik maken van deze incidentenprocedure.

Klachtenprocedure zorgverlener tegen zorgverlener