Op grond van artikel 7 van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidzorg dienen zorgaanbieders jaarlijks vóór 1 juni een kwaliteitsjaarverslag in te dienen aan de IVA en de Minister van Volksgezondheid. Een kwaliteitsverslag helpt de IVA en het Ministerie van Volksgezondheid om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geboden zorg door zorgverleners en punten van verbetering die de aandacht verdienen.

Waaruit bestaat een kwaliteitsjaarverslag?

Een kwaliteitsjaarverslag bestaat uit vier componenten :

  1. Een organisatieprofiel
  2. Een jaarverslag
  3. Een jaarplan
  4. Een verslag op basis van data/kwaliteitsindicatoren

Vanaf 2020 zal de Inspectie gebruik maken van een gestandaardiseerd formulier om het kwaliteitsjaarverslag in te vullen. Alle zorgaanbieders dienen hun kwaliteitsjaarverslag in dit formaat digitaal in te dienen op info@iva.aw. Het 'formulier kwaliteitsjaarverslag over verslagjaar 2020' kunt u hieronder downloaden in het Nederlands en in het Papiamento.