Op grond van artikel 7 van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidzorg dienen zorgaanbieders jaarlijks vóór 1 juni een kwaliteitsjaarverslag in te dienen bij de IVA. Een kwaliteitsverslag helpt de IVA om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geboden zorg door zorgverleners en punten van verbetering en/of risico's in de zorg die de aandacht verdienen.

Jaarlijks krijgt iedere zorgaanbieder twee email herinneringen (in april en mei) over het inleveren van het kwaliteitsjaarverslag op uiterlijk 1 juni. Bij het niet tijdig inleveren van het kwaliteitsjaarverslag zal de IVA handhavend optreden. Zie hierbij het Toezicht- en Handhavingsbeleid van de IVA voor een overzicht van de maatregelen die ingezet kunnen worden.

Waaruit bestaat een kwaliteitsjaarverslag?

Een kwaliteitsjaarverslag bestaat uit vier componenten :

  1. Een organisatieprofiel
  2. Een jaarverslag
  3. Een jaarplan
  4. Een verslag op basis van data/kwaliteitsindicatoren

Vanaf 2020 maakt de Inspectie gebruik van een gestandaardiseerd formulier om het kwaliteitsjaarverslag in te vullen. Alle zorgaanbieders dienen hun kwaliteitsjaarverslag in dit formaat digitaal in te dienen via emailadres: info@iva.aw. Het 'formulier kwaliteitsjaarverslag over verslagjaar 2021' kunt u hieronder downloaden in het Nederlands en in het Papiamento.

Let op. Voor de huisartsen en fysiotherapeuten is het gestandaardiseerd formulier voor 2021 iets aangepast. Deze formulieren kunt u ook hieronder downloaden.