Sinds 1 januari 2017 is het verplicht voor alle zorgaanbieders op Aruba om calamiteiten te melden bij de IVA. De definitie van een calamiteit is volgens de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg  als volgt:

"Elke onverwachte of niet-beoogde gebeurtenis die verband houdt met de door hem geboden zorg en die tot de dood van of ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid”

Voorbeelden van calamiteiten zijn:

  • het missen van te hoge bloedsuikerwaarden in de dagcurve door meerdere verpleegkundigen waardoor de cliënt overlijdt;
  • een cliënt die verkeerde medicatie heeft gekregen waardoor zij overleed;
  • valpreventie niet goed uitgevoerd waarna cliënt viel en haar heup brak;
  • verkeerd uitgevoerde behandeling waardoor cliënt opnieuw geopereerd moet worden.

Waarom is het melden van een calamiteit belangrijk?

Als toezichthouder op de kwaliteit van zorg op Aruba is het belangrijk dat incidenten en calamiteiten gebruikt worden om van te leren zodat op deze manier de kans op herhaling wordt verkleind of zelfs wordt voorkomen. Meldingen van calamiteiten, andere meldingen en het voorleggen van de calamiteitenrapportage aan de Inspectie geven de IVA inzicht in de manier waarop zorgaanbieders omgaan met incidenten, hoe ze hiervan leren en hoe ze de zorg steeds blijven verbeteren.