Een melding of een klacht van een zorgverlener tegen een andere zorgverlener, die bij het Meldpunt binnenkomt, wordt serieus genomen en kan leiden tot een onderzoek of een inspectiebezoek. De IVA beschouwt een klacht altijd als een kans om de geleverde zorg te verbeteren en het is de bedoeling van de IVA om met zorgverleners samen te werken ter bevordering van de gezondheidszorg.Het kunnen verbeteringen betreffen bij een individuele zorgverlener of verbeteringen voor de gehele beroepsgroep of in de zorgketen.

De ervaring leert dat door betere communicatie vaak ook beter samengewerkt wordt, ten gunste van de kwaliteit van de zorgverlening voor de(zelfde) patiënt. Om deze reden moedigt de IVA alle zorgverleners aan, om in eerste instantie zelf in gesprek te gaan met de zorgverlener waar u een melding of klachtover heeft. Komt u daar niet uit, of ziet u de (systeem)voordelen om de IVA erbij te betrekken,dan kunt u gebruik maken van deze klachtenprocedure.

In dit document leest u, hoe u als zorgaanbieder, een melding of een klacht jegens een andere zorgaanbieder bij de IVA  kan indienen. En andersom, hoe een klacht jegens u als zorgaanbieder door de IVA wordt aangepakt en hoe de IVA dit verder afhandelt.

Klachtenprocedure zorgverlener tegen zorgverlener